Zajęcia

Zajęcia w naszych przedszkolach

Czas swobodnej zabawy, zarówno w domu jak i w przedszkolu, jest niezwykle ważny dla prawidłowego rozwoju małego dziecka.
To czas, kiedy dziecko wybiera sobie spośród palety możliwości to, czego właśnie potrzebuje.
Jedne dzieci rysują kredkami z pszczelego wosku, inne wykonują robótki ręczne, ale większość zaangażowana jest w zabawę.

Któż z nas, dorosłych, nie pamięta domków zrobionych pod stołem nakrytym kocem – pamiętacie jakie to uczucie, gdy siedzi się w takim schowanku? W Przedszkolu Ziarenko takiej twórczej zabawy, takiego kreowania własnego świata jest mnóstwo.
Każde dziecko rozwija się najlepiej mogąc realizować własne projekty – stwarzać to, co wypływa z jego wnętrza. Tu właśnie zaczyna się prawdziwe przygotowanie do wolnego, twórczego i odpowiedzialnego życia, w którym we współpracy z innymi stwarzamy świat.
Przeznaczając wystarczająco dużo czasu na swobodną zabawę wśród rówieśników, zapewniając przestrzeń i materiały, umożliwiamy rozkwitanie w dzieciach jakości potrzebnych do wybrania zawodu takiego, jaki będą chciały, a nie takiego, jaki będą musiały.
To w swobodnej zabawie mają źródło kompetencje społeczne, to tu właśnie zaczyna się rozumienie potrzeb drugiego człowieka, bo twórcza zabawa to nieustanne pasmo wspólnie realizowanych projektów.

Poniedziałek jest czasem, kiedy po weekendzie wracamy w rytm za pomocą malowania farbami. Każdy czwartek to czas pieczenia bułek, które dzieci biorą do domu, niekiedy nawet dla całej rodziny na kolację. Starszym dzieciom proponujemy filcowanie.

Przez cały czas w sali przewija się śpiewanie, w które chętnie włączają się dzieci. Mamy mnóstwo piosenek, które pojawiają się we właściwych sobie momentach.
Często towarzyszą im dźwięki liry i dzwonków pentatonicznych. To bardzo wdzięczne instrumenty, z których również dziecięce rączki potrafią wyczarować piękne, melodyjne opowieści.

Codziennie wychowawcy opowiadają lub przedstawiają w formie teatrzyku baśń. To zwykle bardzo inspiruje dzieci, by również prezentowały swoje własne przedstawienia teatralne.
Są to najczęściej małe sztuki, które powstają z wewnętrznej potrzeby dzieci, z ich wewnętrznego impulsu i przez nie same są realizowane. A ponieważ w teatrze potrzebni są widzowie, zapraszane są na nie pozostałe dzieci z grupy.
Wtedy okazuje się, że oprócz samych postaci, czy scenografii - układana jest też widownia oraz projektowane i wycinane są bilety.