Każde dziecko niesie z sobą swoją melodię.
Usłyszeć ją można dając mu czas i bezpieczną przestrzeń. Tak swobodnie wtedy wzrasta i poznaje świat.


 Wraz z dziećmi podążamy wspólną drogą – wiele się od siebie ucząc.