Wszystkie pytania związane z dziećmi i ich rozwojem są pytaniami skierowanymi do samego pedagoga. Dlatego codziennie zastanawiam się w jaki sposób mogę się zmienić, aby dać dziecku odpowiednią przestrzeń rozwojową.

Moim darem, naturalną umiejętnością jest cierpliwość, otwartość na drugiego człowieka i empatia.

Jestem absolwentką Kolegium Nauczycielskiego w Bielsku-Białej i Podyplomowego Studium Edukacji Niezależnej na Uniwersytecie Warszawskim.