Z cierpliwością i spokojem towarzyszę dzieciom każdego dnia.

W dziecięcych sercach pragnę zasiewać piękno, dobro i wrażliwość na drugiego człowieka. Z szacunkiem i zrozumieniem obdarzam każde dziecko swoją uwagą, bo wzajemnie możemy się wiele od siebie nauczyć.

Dziecięca fantazja i entuzjazm pozwalają mi na nowo odkrywać własną kreatywność oraz pasję tworzenia. Tworzę przestrzeń, w której dzieci mogą czuć, że są bezpieczne i potrzebne.