Kadra Dobrego Pasterza


Wszystkie pytania związane z dziećmi i ich rozwojem są pytaniami skierowanymi do samego pedagoga. Dlatego codziennie zastanawiam się w jaki sposób mogę się zmienić, aby dać dziecku odpowiednią przestrzeń rozwojową.
Moim darem, naturalną umiejętnością jest cierpliwość, otwartość na drugiego człowieka i empatia.
Studiuję na Podyplomowym Studium Edukacji Niezależnej w Warszawie.

Jestem absolwentką Kolegium Nauczycielskiego w Bielsku-Białej.


z Dobrego Pasterza


Rudolf Steiner napisał kiedyś: "Dorosły człowiek może być nauczycielem dziecka, o ile dziecko jest jego nauczycielem".

Ta myśl żyje we mnie w kontaktach z dziećmi - staram się od nich uczyć, wspólnie dziwić się światu, zachwycać baśniami, przeżywać codzienność, taplać się w błotku, pracować i obserwować owoce tej pracy.

Wciąż odkrywam nowe pasje i staram się rozwijać swoje zainteresowania, umiejętności i wiedzę