Wszystkie pytania związane z dziećmi i ich rozwojem są pytaniami skierowanymi do samego pedagoga. Dlatego codziennie zastanawiam się w jaki sposób mogę się zmienić, aby dać dziecku odpowiednią przestrzeń rozwojową.
Moim darem, naturalną umiejętnością jest cierpliwość, otwartość na drugiego człowieka i empatia.
Studiuję na Podyplomowym Studium Edukacji Niezależnej w Warszawie.

Jestem absolwentką Kolegium Nauczycielskiego w Bielsku-Białej.